Certifikáty inoxpa

Certifikáty potravinářských čerpadel ,míchadel a dalších zařízení získané fy.INOXPA

 

FDA – Vztahuje se na těsnění a elastomerů obecně. To potvrzuje, že látky, které jsou použity, se považují za bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu. http://www.fda.gov/default.htm

 


 

 EHEDG – Po realizaci důsledných testů se potvrzuje, že zařízení lze snadno vyčistit. http://www.ehedg.org/


 

 ATEX (94/9/EC) – Osvědčení o zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.


 

 Cetim – Francouzský institut, zaměřený na podporu výzkumu a vývoje ve strojírenství. Testy pro certifikaci čerpadel, ventilů, atd. jsou prováděny v uznané laboratoři ústavu. http://www.cetim.fr/accueil.do


 

 3A – Zařízení, které je certifikováno podle těchto předpisů, splňuje stanovené hygienické podmínky a čistitelnost.

Certifikát 3A

.3A certifikát na sedlové ventily INNOVA


 

ISO 9001 – Zajištění systému kvality, který je certifikován firmě Inoxpa certifikačním úřadem BVQI.


 

PED (směrnice 97/23/ES) – Pravidla pro vysokotlaká zařízení. Stanoví základní požadavky na konstrukci a výrobu zařízení, která jsou určena pro práci pod tlakem.


 

 CE – Toto označení zaručuje, že výrobek splňuje požadavky evropských směrnic.


 

 GOST – Osvědčení o shodě znamená, že výrobky jsou ve shodě s dalšími požadavky a normami. http://www.gost.ru/wps/portal/


 

 

 

REACH prohlášení

Skupina INOXPA se plně zavazuje k dodržování pravidel jakosti, environmentu a bezpečnosti, které mají být provedeny. Je součástí závazku nařízení REACH (ES 1907/2006), který upravuje registraci, hodnocení, povolování a omezování látek a chemických přípravků, a která vstoupila v platnost 1. června 2007.