Směšovací jednotka-CMC

Směšovací jednotka CMC (Mixing Unit CMC) na rámu je určená pro rychlou disperzi koloidních produktů.